faberkaber

           • 品牌名稱(chēng):faberkaber
           • 公司名稱(chēng):廣州準利科技有限公司
           • 官方主頁(yè)http://www.15917361053.cn
           • 所在地區:廣東廣州市
           • 瀏覽次數1416
           • 更新日期:2022-08-18
           品牌介紹

           廣州準利科技有限公司?13539761159?020-62208903?13539761159@163.com㊣宗①手貨源工廠(chǎng)真實(shí)供應卷筒電纜FABERKABEL REELING CABLES TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X2,5電纜,源自Klaus Faber AG Lebacher Stra.152-156 66113 Saarbrücken Germany德國原裝進(jìn)口的電纜TROMMELFLEX® PUR-HF-J,適用于起重設備和運輸機械中的連接和可伸縮卷放控制電纜,可承受較大的機械負載,耐油。具有防潮性能,因此該電纜可用于室內,室外以及深水達50 m的水中,高韌性,耐切割,阻燃,彈簧電纜卷筒與電動(dòng)電纜卷筒、抓斗機、航車(chē)、龍門(mén)吊行車(chē)、裝配車(chē)間、輸送設備、港機設備、起重吊裝機械、成槽機、升降機,工程機械和起重運輸設備、立體停車(chē)庫、物倉儲裝備、特種設備、工業(yè)機器人等系統中.彎曲半徑是小電纜外徑的6倍,U0/U:0,6/1 kV的工作電壓.-40°C/+80°C應用溫度范圍,更多型號電纜請與廣州準利科技有限公司咨詢(xún),HELUKABEL,VAHLE,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE,ZYMEI,MURRPLASTIK,BAUDE,LAPP,ELETTROTEKKABEL,PRYSMIAN,SAB-KABEL,LUMBERG,FABER,XBK-KABEL,VAHLE,DEMAG,以下是TROMMELFLEX PUR-HF詳細規格及常用型號:

           TROMMELFLEX PUR-HF 4G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 7G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 12G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 18G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 24G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 30G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 36G1.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 7G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 12G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 18G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 24G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 30G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 36G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G4
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G6
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G10
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G16
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G25
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G35
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G120
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G4
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G6
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G10
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G16
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G25
           TROMMELFLEX PUR-HF 5G35
           TROMMELFLEX PUR-HF 3X50+3G50/3
           TROMMELFLEX PUR-HF 3X70+3G16
           TROMMELFLEX PUR-HF 12G2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF 19G2.5+5X1.5(C)
           TROMMELFLEX PUR-HF 26G2.5+4X2.5)C
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G6+4X(2X1.5)C
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G16+2X(4X1.5)C
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G35+2X(4X1.5)C
           TROMMELFLEX PUR-HF 4G50+2X(4X1.5)C
           TROMMELFLEX PUR-HF 8X6X2.5
           TROMMELFLEX PUR-HF (6X2X1)C
           TROMMELFLEX PUR-HF (6X2X2.5)+2X(2X1.5)C
           NYY-J 95
           NYY-O 16
           NYY-JZ 19X2,5
           NYY-OZ 7X4
           NYCY 4X2,5/2,5
           NYCWY 3X150/70
           (N)YSY 1X300/25
           NYRGY-J 3X70/35
           NAYY-J 25
           NAYY-O 35
           (N)AYY-J FR 5X95
           NAYCWY 3X120/70
           NAY2Y-O 4X150
           NA2XY-J 3X16
           NA2XY-O 3X240/120
           NA2XH-O 300
           (N)A2XH-O 300
           (N)A2XH-J 70
           NA2X2Y-O 120
           NA2X2Y-J 4X25
           N)YZG2Y-J 5X2,5
           (N2XH-J 3X4
           NA2XH-O 240
           N2XH-O 10
           N2XCH 2X1,5/1,5
           N2XH-J 3X10 AFU+
           013340 N2XH-O 185 AFU+
           013447 N2XCH 03X4/4 AFU+
           011127 (N)YYOEK-J 7X1,5
           015309 (N)YY-J FR 3X35
           080290 (N)YCY FR 40X1,5
           013201 N2XY-O 400 0,6/1 kV
           (N)2XY-O FR 120 0,6/1 kV
           (N)2XY-O FR 16 0,6/1 kV
           (N)2XY-O FR 4X70 0,6/1 kV
           (N)2XY-OZ FR 24X1,5 0,6/1 kV SW
           (N)2XY-J FR 4X4 0,6/1 kV
           (N)2XCY 4X240 SM/70 0,6/1 kV SW
           (N)2XCY FR 01X500 RM/50 0,6/1 kV SW
           BS 5467-J
           BS 5467-O
           BS 6724
           BS 6387
           (N)2XRY
           N2XH-J
           N2XH-O
           N2XCH
           NYY-RF
           NYFGY
           N2XSY
           N2XS2Y
           NA2XSY
           NA2XS2Y
           N2XS(F)2Y
           NA2XS(F)2Y
           N2XS(FL)2Y
           NA2XS(FL)2Y
           N2XSEY
           N2XSH
           BS 6622
           BS 7835
           NFA2X
           NYM
           NYM(ST)
           NHXMH
           NHXMHST
           NYIF
           NI2XY
           NHXMH B2
           H05V-U
           H05V-K
           H07V-U
           H07V-R
           H07V-K
           H03VV-F
           H03VVH2-F
           H05VV-F
           X03VH-H
           ESUY
           H05RR-F
           H05RNH2-F
           H07RN-F
           H07BN4-F
           H07ZZ-F
           H01N2-D/E
           NSSHOEU
           NSSHOEU/3E
           NSHTOEU
           NSHT?u /3
           NGFLCGOEU
           Faber Jalousie
           TML
           NSGAF?u
           NSHXAFOE
           H05Z-K
           H07Z-K
           H07G-K
           L-STN
           GGSG
           NHXSGAFHXOE
           FABER Jalousie PUR
           4GKWSC
           4GKWCSC
           9GKW-SC
           NSHTOEU SMK
           Tratoslight-VRDB
           3GRDG5G
           3GRDCG5G
           Tratoslight VRDB FO
           TRATOSCOILFLEX
           SiD
           SiF
           SiFGL
           SiHF
           SIHFC-SI
           SiHF/GLS-P
           H05SJ-K
           H05SS-F
           2GTL_N
           FZLSi
           H05SS-F-UL
           FABER® SOLAR plus H1Z2Z2-K
           YFAZ
           LAS
           MT_PLUS
           NTMCWOEU
           NTMCGCWOEU
           (N)TSCGEW?U MT SUB E PLUS
           (N)TSCGEW?U MT SUB PLUS
           NTSCGEW?U(ST)
           (N)TSCGEW?U MT MIN PLUS
           (N)TSCGEWOEU MT MIN F PLUS
           (N)3GHSSYCY
           (N)TMCWOEU
           Tratosflex ES3 FO
           Tratosflex-ESDB
           R-NTSCGEWOEU
           Tratosflex-ES3
           Powermine NTSCGEWOEUS
           NTSFLCGEWOEU
           (N)TSCGEWOEU SMK
           H05BQ-F
           H07BQ-F
           PUR-FESTOON-C
           PUR-FESTOON
           FABER PUR (UL)
           Livz6YYw
           Li6Y6Y
           FABER® TRAFFIC
           H05V2V2D3-F
           Li2GYw
           NYL
           FABER® THERM 145 Einzelader
           THERM_145
           THERM_750
           H05Z1Z1-F
           FABER® THERM 145C
           PTFE/GLS P
           YR
           I-YY
           I-YSTY
           Brandmeldekabel
           J-2Y(St)Y
           J-2Y(St)H
           J-H(St)H
           J-H(St)H BMK
           A-2Y(L)2Y
           A-2YF(L)2Y
           A-02YSF(L)2Y
           A-02YSOF(L)2Y
           A-Y(St)YOE
           AJ-Y(St)YDY
           A-2YF(L)2YB2Y
           02YSZG2Y
           AT_F-2YA2Y
           AJ-Y(St)YDY FR
           ALiYStYCY_FR
           RD-Y(St)Y
           RD-Y(St)Yv
           RD-YwCYw
           RD-H(St)H
           RE-2X(St)Yv-fl
           RE-2X(St)Yv-fl PiMF
           RE-2Y(St)Yv
           RE-2Y(ST)Y-P
           RE2XSTYSWAYFR
           RE2XSTYSWAYFR_PIMF
           RE-2X(St)YSWAYFR DIMF
           RE-2X(St)Y SWBYFR
           RE-2X(St)Y SWBYFRPIMF
           RE-2X(St)YOE FR
           RE-2X(St)Yv-fl DiMF
           RE2YSTY_BL-TG
           RE2YSTYP_BL-TG
           JE-Y(St)Y
           JE-Y(St)Yv
           JE-Y(St)Y FR
           JE-LiYCY
           JE-LIYCY FR
           JE-LiHCH
           JE-LiY(St)Y
           JE-Y(St)2YY
           YSL
           YSLYCY
           YSLY 600
           YSLYCY 600
           YSLCY
           YSLYSY
           H05VV5-F
           2YSL(St)CYv
           2XSL(ST)CY
           2XSL(ST)CH
           HSLH
           HSLCH
           HSLH 600
           HSLCH 600
           FABER® 100 P
           FABER® 100 F-CP
           FABER® PUR
           H07VVH6-F
           H05VVH6-F
           EMV FLEX PUR
           5VCVD3H6-TG
           FABER® 210 F-CP
           FABER® PVC BAT TWIN
           LIFT-2S
           2XSLSTCHv_DB
           LIFT-2S_Plus
           LiYY
           LiYY EB
           LiYCY
           LiYCY EB
           LiHCH
           Li2YCYv
           Li2YCY PiMF
           LiYC2Y
           L12YC11Y
           EFK SC 12Y11Y
           EFK SC 12YC11Y
           EFK 310 Y
           EFK 310 CY
           EFK 300 P
           EFK 300 CP
           SERVO CP Indramat
           Feedback CP Indramat
           SERVO CP Siemens
           FEEDBACK CP Siemens
           Li9YC11Y
           FEEDBACK CP EFK F
           SERVO CY EFK S
           FACAB SL-YCY-J/-O
           BUS_CAN_PVC
           BUS_CAN_PVC_V
           BUS_CAN_PUR
           BUS_EIB
           BUS_EIB_PE
           BUS_ASI
           BUS_SA
           BUS_ID200Y
           BUS_ID200P
           BUS_ID200FP
           BUS_ID200EFK
           BUS_ID1000Y
           BUS_PROFI_BASIC
           BUS_PROFI_FRNC
           BUS_PROFI_UL_I
           BUS_PROFI_EFK_IA
           BUS_PROFI_IAE
           BUS_PROFI_EFK_I_K
           BUS_PROFI_UL_EFK_A
           BUS_PROFI_UL_FC
           BUS_PROFI_UL_FC_FR
           BUS_PA
           I-BUS
           I-BUS-P
           BUS_DEVNET
           BUS_FELDBUS_FF
           BUS_CAN_PE
           BUS_ID200_FY_PN
           BUS_EIB_FRNC
           MIKROFONKABEL
           AES EBU
           NHXH E30
           NHXCH E30
           NHXH E90
           NHXCH E90
           NHXH E30 Plus
           NHXCH E30 Plus
           JE-H(St)H E30
           JE-H(St)H E30 BMK
           JE-H(St)H E30-E90
           JE-H(St)H E30-E90 BMK
           JE-H(St)HRH FE180/E30-E90
           D1FTP
           D2SFTP
           D10STPH
           D10STPPE
           D12STPH
           IBM Typ1a
           I-D(ZN)H
           I-V(ZN)H
           ADQZN2Y
           ADQ(ZN)B2Y 1,2 kN
           ADQZNB2Y_Z
           ADQZNB2Y_V
           ADQZNB2Y plus
           U-DQ(ZN)BH
           RHEYCORD-OFE SR
           U-VQZNBH 900u
           MN01_02ZT
           MN10ZT
           RG 11
           RG 58
           RG 59
           RG 62
           RG 71
           RG 174
           RG 179
           RG 213
           RG 214
           RG 223 /U
           SAT_07_29
           SAT_10_46
           SAT_11_50
           SAT_16_73
           A-2YOK2Y
           VIDEO 0,6/3,7
           VIDEO 1,0/6,6
           VIDEO_SDI/HD_1,2_5,0
           VIDEO_SDI/HD_1,0_4,8
           VIDEO_SDI/HD_0,8_3,7
           VIDEO_SDI/HD_0,6_2,8
           070328 AGL LIYY NICR/NI 4X1,5 NiCr/Ni WS/GN
           070886 AGL LIY(ST)Y NICR/NI 2X1,5 NiCr/Ni WS/GN
           070357 AGL LI2G2G NICR/NI 2X1,5 NiCr/Ni WS/GN
           070386 AGL LIY(ST)Y FE/CUNI 2X1,5
           070812 AGL LI7YC7Y SONICR/SONI 1X2X0,75 KCA WS/GN相關(guān)型號電纜還有:HELUKABEL、CONTACT-EPIC、TKD-KABEL、LUTZE、ZYMEI-KABEL、MURRPLASTIK、BAUDE、LAPPGROUP、ELETTROTEKKABEL、FABERKABEL、XBK-KABEL、VAHLE、SAB-KABEL、PRYSMIAN、LUMBERG、DEMAG、SUMCAB、AEG、ARIS、ATLAS、AEG、B+W、BINKS、BUCHER、BELIMO、BD-SENSORS、BAUMER、BERG、BEKO、B&R、BINDER、CONZELLA、COAX、DOPAG、DEVILBISS、DOLD、DESOUTTER、FRONIUS、FIBRO、FAN、GANTER、GEMU、HBM、HENGSTLER、INOR、IEF、WERNER、JUMO、JOKAB、G&D、KUKA、KELCH、KOBOLD、KNOLL、LENORD+BAUER、Microsonic、MOOG、PULS、SCHUNK、SMW、SOMMER、TELCO、KNOLL、NOVOTECHNIK、Phoenix、THYRACONT、SCHMERSAL、CAB、YSTRAL、Walvoil、KEM、CLOOS、KELCH、SITEMA、Thyracont、STOEGER、ODU、W+S、SOYER、TPs 4000、TPs 2700、FPA 9000、FPA 3020、TPS MIG、TPS MAG、VST 317、1500/2500/3100、TTW4000、TTW2500、TTG1600、TTG2600、420001646610、42010005755、42010014295、44035033175、METPOINT® BDL、METPOINT® DPM、METPOINT® FLM、METPOINT® LKD、METPOINT® OCV、METPOINT® MMA、METPOINT® PRM、EVERDRY、DRYPOINT® RA、DRYPOINT® M PLUS、DRYPOINT® AC HP、DRYPOINT® AC、BEKOMAT、?WAMAT、BEKOSPLIT、BEKOKAT、BEKOBLIZZ® LC、CLEARPOINT® V、EABcom-EPBcom、TANDEM、KONTEC、VERO-S、BW2773、BW2529、BW2709、BW2585、BW3159、BW2528、BW2708、BW2527、BWU2204、BWU2793、BWU2828、BWU2479、BWU3160、BWU2588、BWU2944、BWU2797、BWU3053、BWU3050、BWU3051、BWU2545、BWU1773、BWU3053、BWU2238、BWU2380、BW1922、BW2087、BW1911、BW1228、BW1229、BWR2803、BWR1468、BWR2842、KR 6 R700 fivve (KR AGILUS)、KR 6 R700 sixx(KR AGILUS)、KR 6 R700 sixxWP (KR AGILUS)、KR 6 R900 fivve(KR AGILUS)、KR 6 R900 sixx(KR AGILUS)、KR 6 R900 sixxWP (KR AGILUS)、KUKA smartPAD、CONZELLA、ELCIS、LENORD+BAUER、THALHEIM、TWK、RADIO-ENERGIE、LEINE&LINDE、RESATRON、AMCI、NSD、FRABA、ASM、LEONARD、ASIROBICON,MTS、HYDAC、EMG、PAULY、ALTHEN、SEIKA、ENDEVCO、BROSA、BEDIA、PINTER、PREH、ELTROTEC、WENGLOR、SIE、EBERLE、REED-AG、VUHZA.S、SENSOREX、INDUSTRIEREGLER、VIBRO、STW、KUBLER、DEUTSCHMANN、ARHYTEC、BAUER、ELAU、SELEMA、PARVEX、SSB、NETTER、HORTON、ADVANCED、FRIZLEN、STROMAG、ARIS、COREMO、IBSO;SUN、COAX、WOERNER、INNOVATHERM、BOLL&KIRCH、VOEGL、OILGEAR、VERSA、ARELCO、KRAUS&NAIMER、PHOENIX、ROTECH、KOBOLD、BARKSDALE等等
           聯(lián)系方式
           該企業(yè)其他品牌

           友情鏈接

           (c)2020-2099 B2B商機網(wǎng)|免費b2b網(wǎng)站 www.hiayi.com All Rights Reserved

           服務(wù)熱線(xiàn): ICP備案號:蜀ICP備20003444號-2

           国产情侣久久久久AⅤ免费_亚洲卡一卡二卡三乱草莓_国产偷国产偷亚洲清高_亚洲国产欧美在线人网站